Upravljanje zgradama

ZAŠTO ODABRATI NAS ZA UPRAVITELJA VAŠE ZGRADE?

 • SJEDIŠTE DRUŠTVA NA OTOKU BRAČU, U ŠKRIPU
 • ISKUSTVO I STRUČNOST NA POSLOVIMA ODRŽAVANJA ZGRADA
 • DEŽURNI SMO OD  0 – 24 ZA HITNE INTERVENCIJE
 • DIREKTNO I PUTEM INTERNETA REDOVITO INFORMIRAMO SUVLASNIKE ZGRADA O STANJU RAČUNA PRIČUVE ZGRADE (ulaz-izlaz) I O STANJU UPLATA SUVLASNIKA
 • U DOGOVORU SA SUVLASNICIMA STRUČNO ORGANIZIRAMO RADOVE ODRŽAVANJA ZGRADE
 • OBZIROM DA U JE U NAŠEM DRUŠTVU ZAPOSLEN INŽENJER GRAĐEVINE S POLOŽENIM STRUČNIM ISPITOM, VRŠIMO KVALITETAN I STRUČAN NADZOR NAD RADOM IZVOĐAČA KOD ODRŽAVANJA VAŠEG OBJEKTA
 • SURAĐUJEMO SA SUVLASNICIMA  KOD IZBORA IZVODITELJA RADOVA
 • INZISTIRAMO NA KVALITETI  IZVOĐENJA RADOVA  KOJE OBAVLJAJU KOOPERANTI
 • KOREKTNA I KONKRETNA CIJENA NAŠE USLUGE
 • STRUČNI SMO I KOMUNIKATIVNI
 • NUDIMO PRAVNU POMOĆ ZA SUVLASNIKE ZGRADA U OKVIRU POSLOVA UPRAVLJANJA
 • ODGOVORNO I TRANSPARENTNO GOSPODARIMO SREDSTVIMA  PRIČUVE ZGRADE. SVAKA ZGRADA IMA ZASEBAN RAČUN PRIČUVE TE SE SREDSTVA JEDNE ZGRADE MOGU KORISTITI SAMO ZA ODRŽAVANJE TE ISTE ZGRADE.

 

SUVLASNICIMA ZGRADA
Dragi suvlasnici,
ukoliko želite ravnomjerno sudjelovati u troškovima održavanja zgrade preko svoga ovlaštenog predstavnika, javite nam se kako bi zajedno organizirali upravljane i održavanje zgrade (pričuva zgrade). Da bi navedeno postigli nije nužna suglasnost svih suvlasnika već min. 51% što zakonski obavezuje i preostale suvlasnike. Ukoliko imate pitanja, bez obaveze nas možete kontaktirati.

Lijepi pozdrav, SCRIPEA d.o.o.


Suvlasnici stambene zgrade,
susrećete li se u vašoj zgradi s problemima kao što su: održavanje krova, čišćenje oluka, održavanje i čišćenje ulaza i stubišta, rasvjeta na stubištu, održavanje fasade, hitne intervencije, dogovor stanara o zajedničkim interesima vezanih za vašu zgradu i sličnim problemima, onda pročitajte ovaj tekst do kraja, jer vam mi u tome možemo pomoći.
Društvo SCRIPEA d.o.o. registrirano je prvenstveno za obavljanje poslova upravljanja i održavanja stambenih i poslovnih zgrada. Ovim dopisom želimo vas potaknuti da nam date povjerenje i uključite se u upravljanje, odnosno u stvaranje fonda iz kojeg bi se održavali zajednički dijelovi vaše zgrade. Napominjemo da je upravljanje zgradom obavezno i regulirano je „Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“, te „Uredbom o održavanju stambenih zgrada“. Neovisno o zakonskoj regulativi sigurni smo da je upravljanje zgradom vrlo korisno za suvlasnike te vam u nastavku iznosimo pogodnosti kojima sklapanjem ugovora o upravljanju jednostavno možete riješiti vaše probleme.

 • organizacija redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju
 • osiguranje zajedničkih dijelova i uređaja od rizika
 • zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja
 • organizacija popravaka kvarova hitne naravi na zajedničkim dijelovima zgrade
 • čuvanje interesa svih suvlasnika zgrade
 • upozorenje na poslove koji se moraju obaviti radi funkcionalnosti građevine
 • plaćanje zajedničke stubišne rasvjete
 • čišćenje zgrade
 • mogućnost kreditiranja potrebnih radova
 • sve ostalo po ugovoru o održavanju stambenih zgrada (deratizacija, postavljanje vatrogasnih aparata po etažama, dimnjačar i sl.).

Uplaćivanjem pričuve suvlasnici stvaraju novčani fond zgrade koji se pohranjuje na posebnom žiro-računu i isključivo je u vlasništvu suvlasnika, odnosno koristi se samo za zajedničke potrebe i to uz suglasnost predstavnika suvlasnika. Visina mjesečnog iznosa pričuve je stvar dogovora suvlasnika zavisno o potrebama za održavanjem zgrade odnosno godišnjem programu upravljanja, a kreće se od 0,41€ – cca. 1 €/m² (3.09 – 7.53kn/m²) stana/mjesečno.
Slijedom navedenog, stojimo vam na raspolaganju za bilo kakove upite ili za organizaciju zajedničkog sastanka stanara na kojem ćemo nastojati odgovoriti svim otvorenim pitanjima i dogovoriti okvire naše buduće suradnje. Suvlasnici se mogu javiti na na naše kontakt telefone.

Lijepo vas pozdravljam.

Direktor:
Ivica Mirić ing.građ.


Navigacija: