Uvjeti korištenja

Izjava o ustupanju na korištenje osobnih podataka pruženih putem kontakt forme Scripei d.o.o.:

Prihvaćanjem ovih Uvjeta dajem izričitu suglasnost i privolu Scripea d.o.o., OIB: 26033757733, a na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka, za:

  • korištenje svih osobnih podataka, uključujući i OIB-a, koje sam dobrovoljno stavio/la na raspolaganje tijekom poslovnog odnosa sa Scripea d.o.o.
  • prenošenje svih osobnih podataka radi obrade i/ili ustupanje na korištenje u zemlji i inozemstvu u svrhu davanja mišljenja / odgovora na upite
  • razmjenu osobnih podataka sukladno pozitivnim zakonima iz domene poslovanja

Isto tako prihvaćanjem ove Izjave potvrđujem:

  • da je Scripea d.o.o. voditelj zbirke osobnih podataka
  • da sam upoznat/a s pravom kako u svako doba mogu odustati od ove suglasnosti i daljnje obrade te sam upoznat/a sa posljedicama istog
  • da sam upoznat/a s pravom na ispravak netočnih osobnih podataka
  • da sam upoznat/a da će osobni podaci biti obrisani povlačenjem privole ili pozitivnom zakonskim praksom
  • da osobne podatke Scripea d.o.o. koristi u svrhu moje nedvojbene identifikacije i zaštite

Upoznat sam kako prigovore i upite za područje zaštite osobnih podatka mogu uputi nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) azop@azop.hr